skip to Main Content
Omaishoidon neuvottelukunta

Lohjalla on toiminut jo vuosia omaishoidon neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan on osallistunut mm. Lohjan kaupungin omaishoidon viranhaltijoita ja heidän esimiehiään, päättäjiä, vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia, omaishoidon asiantuntijoita, koulutettuja omaishoidon kokemusasiantuntijoita, yhdistyksen edustajia ja työntekijöitä, oppilaitosten ja seurakunnan edustajia.

Sen tarkoituksena on ollut edistää omaishoitomyönteistä kulttuuria, saattaa yhteen alueen eri toimijoita ja edistää heidän välistään yhteistyötä ja tiedonkulkua. Lisäksi neuvottelukunta on pyrkinyt vaikuttamaan asioihin, jotka näkyvät omaishoitoperheiden arjessa lisääntyneenä hyvinvointina ja se huomioi erityisesti omaishoitajien kokemusasiantuntijuuden omaishoitoasioissa.

Lohjan omaishoidon neuvottelukunta on tarjonnut jo vuosia tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista mahdollistanut yhteisen keskustelufoorumin ja verkostoitumisen. Se on toiminut myös kanavana pitää omaishoitoon liittyviä asioita esillä ja luonut innostavan ilmapiirin kehitystyölle sekä mediassa näkyvän foorumin. Neuvottelukunta on ollut vaikuttamassa erityisesti mm. omaishoidon palveluiden kehittämiseen ja ylläpitänyt keskustelua omaishoidon merkityksestä Lohjan alueella. Tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymisen johdosta neuvottelukunta toiminta on tauolla.

Keskustan valtuustoryhmä ja varavaltuutettu Lotta Paakkunainen ovat jättäneet valtuustoaloitteen Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa 13.6.2023: Omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Linkki aloitteeseen: https://luhva-d10julk.oncloudos.com/kokous/2023195-27-26301.PDF

Hiiden Omaishoitajat ry kannattaa ao. neuvottelukunnan perustamista LUVN alueelle.

Aloitteen allekirjoittajat 13.6.2023:

Paakkunainen Lotta, aloitteen jättäjä, Värmälä Johanna, Karimäki Johanna, Marttila Helena, Viljanen Eerikki, Jaatinen Anja, Metsäkivi Sari, Laitinen Veli-Matti, Laine Aino,  Kokko Elina, Felipe Sini, Kivekäs Liisa,  Wickström Henrik, Gästrin Eva-Lena, Järvenpää Kaarina, Aittakumpu Birgit,  Ahjoniemi Heli, Salovaara Taru, Hiila Eeva, Meurman Kristian

Back To Top