skip to Main Content

10.6.2020 Omaishoitajat ovat järkyttyneitä omaishoitoon kohdentuvista talouden tasapainottamisen suunnitelmista Lohjan kaupungissa

Hiiden Omaishoitajat hallituksen mielipidekirjoitus asiaan liittyen
(Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 11.06.2020)

Lohjan kaupungin talouden tasapainottamisen listalla on omaishoitoon kohdistuvia säästöehdotuksia

Tavoitteena on säästää vuositasolla noin 270 000 euroa omaishoitajien kustannuksella. Omaishoito on keskeinen hoivamuoto ja sitä vahvistavilla toimenpiteillä voidaan mahdollistaa kotona asumista ja näin ollen hillitä kustannusten kasvua. Valtio on myöntänyt jo vuodesta 2016 asti kunnille 75 miljoonaa euroa lisämäärärahaa omaishoidon kehittämiseen ja osa siitä on kohdentunut Lohjan kaupungille. Lisäksi 6/2020 Suomen hallitus on päättänyt esittää lisätalousarviossaan kuntien valtionosuuksien lisäämistä mm. ikäihmisten palveluihin. Osana tätä kokonaisuutta tuetaan omaishoitoperheitä ja erityisesti omaishoitajia. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana omaishoitajien tuki on vähentynyt ja hoitovastuu kasvanut.

On tärkeää huomioida, että yksi omaishoitosopimus tuo kunnalle keskimäärin 30 000 euron säästön. Esimerkiksi yksi paikka ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa maksaa kunnalle noin 42 000 euroa vuodessa. Omaishoidon kustannukset ovat noin 9 500 euroa, joka sisältää keskimääräisen omaishoidon tuen palkkion 440€ ja 3 vapaavuorokautta kuukaudessa. Näin ollen voidaan todeta, että omaishoitoon tulee panostaa kaikin mahdollisin keinoin mm. omaishoidon vapaiden osalta, jotta omaishoitajat jaksavat ja heitä on jatkossakin löydettävissä. Vapaiden mahdollisuuksia tulee lisätä, vapaat tulee saada pitää toivotulla tavalla ja että ne ovat tilanteeseen tarkoituksenmukaisia, räätälöityjä ja sisällöltään laadukkaita. Tämä on yleinen linjaus ja tähän Lohjankin tulee ehdottomasti pyrkiä.

Toteutuessaan tämä talouden tasapainottamisen esitys veisi omaishoidon kehittämistä väärään suuntaan. Jos omaishoidosta ei tehdä inhimillistä ja entistä houkuttelevampaa on Lohjan kaupungille tiedossa huomattavia lisäkustannuksia mm. ympärivuorokautisen hoidon järjestämisessä omaishoidon sijaan. Laskemalla jokainen voi arvioida, mitä merkitsisi Lohjan kaupungille, jos 10 omaishoitajaa sanoisi omaishoitosopimuksensa irti säästötoimien takia. Lohjan kaupunki haluaa ilmeisesti hoitaa omaishoidettavat muulla tavoin, kuin kotona omaishoidonturvin. Tämä on tulos, jos omaishoidon vapaat lasketaan minimiin ja palkkioluokkia yhdistellään tai supistetaan. Omaishoitajat uupuvat ja tuloksena voi olla jopa kaksi hoidettavaa. Yhteiskuntamme ei saa käyttää surutta hyväksi ihmisten lähimmäisenrakkautta.

Lapsiperheiden osalta omaishoidon tukeen tulee panostaa riittävillä oikea-aikaisilla palveluilla, palkkiolla ja omaishoidon vapailla, ettei jouduta lopulta tilanteeseen, että päädytään lapsen sijoittamiseen kodin ulkopuolelle tai hakemaan palveluja lastensuojelun kautta. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen tarvitsee perhekeskeisyyttä ja ennaltaehkäisevää näkökulmaa.

Lohjan kaupungin arvoissa puhutaan avoimuudesta, asukaslähtöisyydestä, rohkeudesta uskaltaa toimia uusilla tavoilla ja vastuullisuudesta toimia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Lisäksi Lohjan kaupungin suunnitelmassa ”Hyvää ikää Lohjalla ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 2019–2022” yhtenä tavoitteena on mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Talouden tasapainottamissuunnitelma ei näkemyksemme mukaan tue näitä arvoja ja tavoitteita. Tämäkö on tahtotila omaishoidon osalta ja Lohjan kaupungin alueellinen omaishoidon strategia. Emme hyväksy tehtyä linjausta. Pahimmillaan tästä kaikesta osalle omaishoitoperheistä käy niin, että omaishoidon tuen sopimus loppuu, mutta omaishoitotyö jatkuu.

Lohjalla 5.6.2020 Hiiden Omaishoitajat ry hallitus
Puheenjohtaja Laura Streng
1.Varapuheenjohtaja Sirpa Yrjölä
2.Varapuheenjohtaja Janne Laakkonen

Lohjan kaupunki/ Sosiaali-ja terveyslautakunta 11.6.2020:
http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/kokous/202020874-3-1.PDF

http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202020874

Takaisin

Back To Top