skip to Main Content
Mitä on omaishoito?

Omaishoitotilanteessa jonkun perheenjäsenen sairauteen, vammaisuuteen tai korkeaan ikään liittyvä auttaminen ja tukeminen on osa perheen arkea ja elämää.

Omaishoitoperhe, sekä hoidettava läheinen että omaishoitaja ja lähipiiri, tarvitsee yleensä tukea omaishoitotilanteessa. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä ainoastaan lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella.

Omaishoitotilanteita on monenlaisia

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen myötä.

Työssäkäyvä omaishoitaja

Moni omaishoitaja tekee arvokasta hoitotyötään ansiotyönsä ohella. Työssäkäynti on usein taloudellisesti välttämätöntä ja myös tärkeää oman identiteetin, itsenäisyyden ja jaksamisen kannalta.

Työn ja huolenpidon yhdistäminen saattaa kuitenkin olla uuvuttavaa. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi hoitojärjestelyt, ajan ja unen puute sekä vaikeus hoitaa asioita virka-aikana kesken työvuoron. Lastaan, puolisoaan tai vanhempaansa hoitavan tilannetta ei myöskään usein tunnisteta omaishoitotilanteeksi.

Lue lisää ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta täältä.

Etäomaishoito

Etäomaishoito on vähiten tunnettu omaishoitajuuden muoto eikä sillä ole virallista määritelmää. Omainen voi asua toisella paikkakunnalla ja matkustaa esimerkiksi viikonloppuisin ja loma-aikoina auttamaan läheistään ja varmistaa hänen pärjäämisensä. Etäomaishoitaja on jatkuvassa yhteydessä läheiseensä ja kokee usein jatkuvaa huolta hoidettavan pärjäämisestä.

Hoiva voi olla kuormittavaa, puheluihin täytyy vastata monta kertaa päivässä ja etähoidettavan luona käydään usein. Tämän tyyppinen hoiva jää kuitenkin yleensä virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle, koska sitä ei katsota niin sitovaksi.

Testaa, oletko etäomaishoitaja

Lisätietoa omaishoidosta löydät Omaishoitajaliiton sivuilta.

Back To Top