skip to Main Content

2.4.2020 Minna Mäenpää / OmaisOiva-koordinaattori

Sinä omaishoitaja, joka huolehdit läheisestäsi mitä sinulle kuuluu? 

Elämme juuri nyt sellaisia aikoja, joita kukaan meistä ei muutama viikko sitten osannut edes kuvitellakaan. Uutiset oudosta viruksesta ja siihen liittyvistä uutisoinneista tuntuivat meistä kaikista suomalaisista kaukaisilta. Vaikka media julkaisuineen toi asiaa esille entistä enemmän ja lähemmäksi meitä, emme kuitenkaan ajatelleet sen seurauksien näkyvän ja tuntuvan näin konkreettisesti omassa elämässämme omalla paikkakunnallamme. Poikkeustila, ohjeistukset sekä riskien minimointi ovat pakottaneet meidät kaikki karsimaan lähikontakteja ja julkisia kokoontumisia sekä rajoittamaan toiminta-aluettamme. Tämä tilanne on johtanut siihen, että kaikenikäiset omaishoitajat ovat joutuneet entistä enemmän karsimaan elämäänsä oman kodin ulkopuolella sekä olemaan joustavuuden ja kekseliäisyyden mestareita. Elämään elämää riskejä vältellen ja läheistään sekä itseään suojellen.

Tämä poikkeustilanne kuormittaa entisestään omaishoitajaa, hänellä on vastuu läheisestään ja siksi omaishoitaja tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Miten voimme tukea omaishoitajaa? Uupumisen ja jaksamisen välimaastossa luoviminen, omasta ja läheisen hyvinvoinnista vastaaminen tarvitsee räätälöityjä tuen muotoja. Omaishoitoperheessä on usein saatettu hoivata jo ennen pandemiaa aivan jaksamisen äärirajoilla. Läheisen hoito on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa. Omaishoitaja tekee useimmiten sitä rakkaudesta läheiseen. Omaishoitajien ajatuksissa risteilee kysymyksiä: miten minä omaishoitajana turvaan huolenpidon läheiselleni pandemian aikana, entä jos itse sairastun millaista hoivaa läheiseni silloin saa. Käytännön asiat pohdituttavat – pystynkö ja osaanko välttää kaikki riskit. Tietoa ja neuvoja on saatavilla, apua tulee pyytää ja uskaltaa tarjota. 

Miten jaksan 24/7, uskallanko ottaa vapaata läheiseni hoidosta, vastuuasiat askarruttavat. Huolet ovat kaikille omaishoitajille yhteisiä, olipa kyseessä puolisoaan hoivaava tai työikäinen omaishoitaja tai erityislapsiperheen vanhempi. Uskallanko laittaa läheiseni kodin ulkopuoliseen hoivaan, ottaa apua kotiin. Erityislapsen koulunkäynti, onko se riski. Oma työssäkäynti, etätyö ja perheen arki. Haastava palapeli koota ja pitää kasassa. Hoidon sitovuuden ja vaativuuden lisääntyminen, huomioidaanko se omaishoitosopimuksessa. Entä sopimuksettomat omaishoitajat, miten he pärjäävät.

Omaishoitoperheet tarvitsevat nyt meidän kaikkien tukea. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia turvaamaan heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa. Tunnetko sinä omaishoitoperheen, soita ja kysy mitä tukea he tarvitsevat. Onko se keskustelua puhelimessa, kauppa- ja asiointiapua vai mitä, turvallisuus huomioiden. Omaishoitajat kokevat usein jäävänsä aika yksin. Haastavia tilanteita on monia, osa omaishoitajista huolehtii vaikeasti muistisairaasta läheisestään, osa huonosti liikkuvasta puolisostaan tai vammaisesta lapsestaan. Me kaikki voimme pysähtyä hetkeksi ja asettua toisen asemaan. Tänään se on omaishoitaja, jonka asemaan voimme hetkeksi asettua.

Omaishoitoperheiltä tulee kysyä millaisia palveluita he tarvitsevat, miten koronapandemia on kenties muuttanut heidän tilannettaan. Onko heillä juuri heidän tarvitsemansa palvelut käytössä, jotka turvaavat päivittäiset asiat ja jaksamisen kotona. Lähes 80% omaishoitajista tekee sitovaa omaishoitotyötä, jos heidän tilalleen palkattaisiin hoitohenkilökuntaa siihen tarvittaisiin viisi henkilöä. On muistettava, että iäkkäiden omaishoito korvaa kotihoidon palveluita ja tehostettua palveluasumista, entä erityislapsiperheissä onko vaihtoehtoja. Riittävä oikea-aikainen räätälöity tuki vähentää ja siirtää raskaampien palveluiden tarvetta. Ilman omaishoitoa yhteiskuntamme ei selviä.

Hiiden Omaishoitajat yhdistys OmaisOiva-toiminnan avulla pyrkii kohtaamaan omaishoitajia sekä auttamaan heitä haastavan tilanteen yli. OmaisOiva-toiminnan tuen saaminen ei edellytä omaishoidon tuen saamista eikä yhdistyksen jäsenyyttä.

Kirjoituksen lukija, omaishoitoperheen läheinen, naapuri tai omaishoitoperheen parissa työskentelevä kysy omaishoitajalta mitä hänelle kuuluu ja tarjoa heille apua. Rosalyn Carterin sanoihin on hyvä lopettaa; ”Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä jotka ovat olleet omaishoitajia, heitä jotka ovat omaishoitajia, heitä joista tulee omaishoitajia ja heitä jotka tarvitsevat omaishoitajia“. 

Hiiden omaishoitajat ry:n OmaisOiva-toiminta, omaishoitaja ole yhteydessä, lisätietoja www.hiidenomaishoitajat.fi tai OmaisOiva-työntekijät: Minna Mäenpää 040 189 2121, Katja Sandholm 044 9867 187 tai Pirjo Mäkinen 040 5800 442, omaishoitaja, olemme sinun tukenasi.

Takaisin

Back To Top